เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

02 มิ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 (อ่าน:67)
16 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 (อ่าน:25)
03 พ.ค. 2566 สหกรณ์แจ้งหยุดทำการ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 (อ่าน:98)
28 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 (อ่าน:33)
28 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณเงินกู้สามัญทั่วไป สำหรับสมาชิกที่มีหนี้สถาบันการเงินอื่น (อ่าน:200)
21 เม.ย. 2566 ประกาศ สหกรณ์แจ้งหยุดทำการวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 (อ่าน:32)
12 เม.ย. 2566 ประกาศ สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดวันสงกรานต์ สอ.30-2566 (อ่าน:51)
05 เม.ย. 2566 สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 (อ่าน:197)

Bank

691637

chairman

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.755
ออมทรัพย์พิเศษ 3.13
ออมทรัพย์ COOP
Mobile Application
2.00
ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
ทุนเรือนหุ้น 90%
6.00
เพื่อซื้ออาวุธปืน
6.00
สามัญทั่วไป
6.00
สามัญหมุนเวียน
6.00
ฉุกเฉิน
6.00