เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

11 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การระงับการกู้สามัญหมุนเวียนของสมาชิกนอกแดนผ่านบริการ COOP Mobile Application (อ่าน:98)
02 มี.ค. 2566 ประกาศ สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดวันมาฆบูชา (อ่าน:43)
02 มี.ค. 2566 ประกาศ การยื่นกู้สามัญหมุนเวียนผ่านระบบ COOP Mobile Application (อ่าน:162)
02 มี.ค. 2566 ประกาศ หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกใหม่ กรณีลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วเข้าใหม่ (อ่าน:82)
18 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 (อ่าน:46)
29 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทําการ 2 วัน (อ่าน:93)
29 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง มาตรการการติดตามหนี้สินของสหกรณ์ฯ (อ่าน:106)
29 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การปรับอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน (อ่าน:192)

Bank

664242

chairman

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.755
ออมทรัพย์พิเศษ 3.13
ออมทรัพย์ COOP
Mobile Application
2.00
ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
ทุนเรือนหุ้น 90%
6.00
เพื่อซื้ออาวุธปืน
6.00
สามัญทั่วไป
6.00
สามัญหมุนเวียน
6.00
ฉุกเฉิน
6.00