เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จากเดิมสถานที่สอบ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ถ.หนองจิก อ.เมืองปัตตานี  จ.ปัตตานี 
ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.