เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

20 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง เงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไปและเงินกู้พิเศษ สำหรับสมาชิกที่มีหนี้สถาบันการเงินอื่น หรือกรณีกู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (อ่าน:159)
20 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดระบบ COOP Mobile Application ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. (อ่าน:32)
04 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ หยุดทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อปิดบัญชีสิ้นปี ในระหว่างวันที่ 26 ก.ย. 66 ถึงวันที่ 8 ต.ค.66 (อ่าน:173)
21 ส.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 (อ่าน:194)
21 ส.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 (อ่าน:221)
10 ส.ค. 2566 แจ้งหยุดทำการ 1 วัน ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 (อ่าน:193)
27 ก.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 (อ่าน:119)
24 ก.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดระบบ COOP Mobile Application ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 (อ่าน:213)

Bank

735159

chairman

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.755
ออมทรัพย์พิเศษ 3.13
ออมทรัพย์ COOP
Mobile Application
2.00
ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
ทุนเรือนหุ้น 90%
6.00
เพื่อซื้ออาวุธปืน
6.00
สามัญทั่วไป
6.00
สามัญหมุนเวียน
6.00
ฉุกเฉิน
6.00