เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ (25)
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 1/61 โดย ร.ต.อ. สมพงศ์ ณ มณี เป็นประธานในการประชุม
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 1/61 โดย ร.ต.อ. สมพงศ์ ณ มณี เป็นประธานในการประชุม (5)
ภาพกิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ภาพกิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (45)
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 (125)
จัดอบรมสมาชิกโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์
จัดอบรมสมาชิกโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ (47)
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2562 ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ดำเนินการประชุมโดย ร.ต.อ.สมพงศ์ ณ มณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2562 ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ดำเนินการประชุมโดย ร.ต.อ.สมพงศ์ ณ มณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (1)
วันที่ 13 มิถุนายน. 2562 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ. สมพงศ์. ณ มณี ประธานกรรมการสหกรณ์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมาย พ.ต.ท. ทวีป สังข์แก้ว รองประธาน กรรมการสหกรณ์ เป็นตัวแทนดำเนินการมอบเงินสวัสดิการจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิกสหกรณ์ ราย ส.ต.ท.โชคอนันต์ เผื่อกติ้ม
วันที่ 13 มิถุนายน. 2562 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ. สมพงศ์. ณ มณี ประธานกรรมการสหกรณ์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมาย พ.ต.ท. ทวีป สังข์แก้ว รองประธาน กรรมการสหกรณ์ เป็นตัวแทนดำเนินการมอบเงินสวัสดิการจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิกสหกรณ์ ราย ส.ต.ท.โชคอนันต์ เผื่อกติ้ม  (4)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9/2562 ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ดำเนินการประชุมโดย ร.ต.อ.สมพงศ์ ณ มณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9/2562 ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ดำเนินการประชุมโดย ร.ต.อ.สมพงศ์ ณ มณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (4)
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้สมาชิกรุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้สมาชิกรุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (10)
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ฯ จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสหกรณ์ และแนวทางการบริหารสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด รุ่นที่ 2
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ฯ จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสหกรณ์ และแนวทางการบริหารสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด รุ่นที่ 2 (7)
วันที่ 10 ต.ค. 62 ร.ต.อ. สมพงศ์. ณ มณี ประธานกรรมการสหกรณ์ออททรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมาย พ.ต.ท. จีรวัฒน์. ทิพย์อักษร กรรมการ เป็นตัวแทน สอ.ตร.ภ.จว.ปน. มอบเงินช่วยเหลือจัดการศพ และเงินช่วยเหลือสมาชิก ส.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์เรืองฤทธิ์
วันที่ 10 ต.ค. 62 ร.ต.อ. สมพงศ์. ณ มณี ประธานกรรมการสหกรณ์ออททรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมาย พ.ต.ท. จีรวัฒน์. ทิพย์อักษร กรรมการ เป็นตัวแทน สอ.ตร.ภ.จว.ปน. มอบเงินช่วยเหลือจัดการศพ และเงินช่วยเหลือสมาชิก ส.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์เรืองฤทธิ์ (3)
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 15.30 น. ท่านประธานฯ และตัวแทนคณะกรรมการได้พบปะและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ พร้อมกับเรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับสหกรณ์ฯ ต่อไป
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 15.30 น. ท่านประธานฯ และตัวแทนคณะกรรมการได้พบปะและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ พร้อมกับเรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับสหกรณ์ฯ ต่อไป (6)
วันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบของรางวัลสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 โดย   ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นตัวแทน ท่านคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบของรางวัลให้กับสหกรณ์ กรป.กลาง มะปรางมัน จำกัด
วันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบของรางวัลสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 โดย ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นตัวแทน ท่านคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบของรางวัลให้กับสหกรณ์ กรป.กลาง มะปรางมัน จำกัด  (4)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องพญาตานี 1-2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องพญาตานี 1-2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี (93)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 1/2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ดำเนินการประชุมโดย พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ เป็นประธานในที่ประชุม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 1/2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ดำเนินการประชุมโดย พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ เป็นประธานในที่ประชุม (4)
วันที่ 5 มกราคม 2563 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ
วันที่ 5 มกราคม 2563 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ (9)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมรดน้ำศพและมอบพวงหรีด เงินค่าจัดการศพ และทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย สยมพงษ์ คำศิริ ข้าราชการบำนาญ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมรดน้ำศพและมอบพวงหรีด เงินค่าจัดการศพ และทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย สยมพงษ์ คำศิริ ข้าราชการบำนาญ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) (4)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบพวงหรีด เงินค่าจัดการศพ และทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม ราย ด.ต.วิฑูร ศิริรักษ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปน ณ วัดวังปริง อ.สะเดา จ.สงขลา
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบพวงหรีด เงินค่าจัดการศพ และทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม ราย ด.ต.วิฑูร ศิริรักษ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปน ณ วัดวังปริง อ.สะเดา จ.สงขลา (1)
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 (40)
วันที่ 3 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
วันที่ 3 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด (46)
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้รองประธานกรรมการ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ เข้ารับฟังโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้รองประธานกรรมการ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ เข้ารับฟังโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (6)
สหกรณ์ออมทรัพย์ปัตตานี จำกัด ภายใต้การบริหารงานของ พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน สมาชิกตามฐานปฏิบัติการในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี
สหกรณ์ออมทรัพย์ปัตตานี จำกัด ภายใต้การบริหารงานของ พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน สมาชิกตามฐานปฏิบัติการในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี (8)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ร.ต.ต.จีระ คันธชาติ ณ.วัดดอกสร้อย อ.ระโนด จ.สงขลา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ร.ต.ต.จีระ คันธชาติ ณ.วัดดอกสร้อย อ.ระโนด จ.สงขลา (1)
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ดาบตำรวจเอกชัย เจียระนัย ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการอาวุธปืนพกสั้น แจกจ่ายอาวุธปืนพกสั้น ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ดาบตำรวจเอกชัย เจียระนัย ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการอาวุธปืนพกสั้น แจกจ่ายอาวุธปืนพกสั้น ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้มอบทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกให้แก่สมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้มอบทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกให้แก่สมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (12)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.ท.ธนวรรธน์ เกาะยอ พร้อมด้วย ด.ต.อำนาจ โฉมงาม คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ร.ต.ต.ศุภชัย โลหพันธารักษ์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.ท.ธนวรรธน์ เกาะยอ พร้อมด้วย ด.ต.อำนาจ โฉมงาม คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ร.ต.ต.ศุภชัย โลหพันธารักษ์  (1)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี (26)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ร.ต.ต.ประเสริฐ ศรีเพชรใส ณ วัดโรงวาส อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ร.ต.ต.ประเสริฐ ศรีเพชรใส ณ วัดโรงวาส อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (1)
วันที่ 5 มกราคม 2564 ร.ต.อ.สมพร เขียวจันทร์ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนของท่านคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ด.ต.คณุวัฒน์ สุกนุ้ย ณ วัดห้วยทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
วันที่ 5 มกราคม 2564 ร.ต.อ.สมพร เขียวจันทร์ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนของท่านคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มอบพวงหรีดและทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมราย ด.ต.คณุวัฒน์ สุกนุ้ย ณ วัดห้วยทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง (2)
วันที่ 16 มกราคม 2564 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการดังกล่าว
วันที่ 16 มกราคม 2564 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการดังกล่าว (6)
วันที่ 27 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบข้าวสารให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 คนละ 1 ถุง
วันที่ 27 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบข้าวสารให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 คนละ 1 ถุง (32)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2564
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 (14)
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการเป็นตัวแทนท่านคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการเป็นตัวแทนท่านคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ "มอบพวงหรีด" มารดา ส.ต.อ.ชัยธนันท์ ชาตรี สมาชิกสหกรณ์ฯ (ถึงแก่กรรม) ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดนพวงศาราม (วัดใหม่) (1)
วันที่ 22 ธ.ค. 2564 เวลา 9.30 น. กลุ่มตรวจการ โดย นายสุเมธา สืบชาติ ประธานคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ และคณะจากสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เข้าตรวจสอบกิจการ และฐานะทางการเงินของสหกรณ์ฯ ตลอดจนเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันที่ 22 ธ.ค. 2564 เวลา 9.30 น. กลุ่มตรวจการ โดย นายสุเมธา สืบชาติ ประธานคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ และคณะจากสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เข้าตรวจสอบกิจการ และฐานะทางการเงินของสหกรณ์ฯ ตลอดจนเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (3)
วันที่ 30 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เกื้อ คงพัฒน์ ซึ่งเป็นมารดาของ ร.ต.อ.สุเทพ คงพัฒน์ (ข้าราชการบำนาญ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เกื้อ คงพัฒน์ ซึ่งเป็นมารดาของ ร.ต.อ.สุเทพ คงพัฒน์ (ข้าราชการบำนาญ)  (4)
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม กรรมการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อดวง บุญประกอบ บิดาของ ด.ต.นิราช บุญประกอบ (ผบ.หมู่ ป. สภ.ราตาปันยัง)
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม กรรมการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อดวง บุญประกอบ บิดาของ ด.ต.นิราช บุญประกอบ (ผบ.หมู่ ป. สภ.ราตาปันยัง) (1)
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พ.ต.ท.จำนงค์ ยอดคง (สว.อก.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส) เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พ.ต.ท.จำนงค์ ยอดคง (สว.อก.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส) เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) อ.เมืองยะลา จ.ยะลา (1)
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมทำบุญ 7 วัน สมาชิกถึงแก่กรรมราย ด.ต. ตูแวมะ นิแม ผบ.หมู่ป.สภ.ทุ่งยางแดง (ซึ่งทำตามพิธีของศาสนาอิสลาม)
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมทำบุญ 7 วัน สมาชิกถึงแก่กรรมราย ด.ต. ตูแวมะ นิแม ผบ.หมู่ป.สภ.ทุ่งยางแดง (ซึ่งทำตามพิธีของศาสนาอิสลาม) (1)
วันที่ 29 ม.ค.65 เวลา 13.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานีฯ (ถึงแก่กรรม) เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
วันที่ 29 ม.ค.65 เวลา 13.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานีฯ (ถึงแก่กรรม) เพื่อช่วยเหลือครอบครัว (1)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการอบรมสัมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการอบรมสัมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "สาระสำคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้" ณ โรงแรมริเวอร์ปัตตานี โดยได้รับเกียติผู้ทรงคุณวุฒิจากสหกรณ์จังหวัดสงขลา และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี (10)
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ มอบกระเช้าเยี่ยมบำรุงขวัญ จ.ส.ต.นพพล ยางทอง ผบ.หมู่กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี สมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่ อ.สายบุรี
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ มอบกระเช้าเยี่ยมบำรุงขวัญ จ.ส.ต.นพพล ยางทอง ผบ.หมู่กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี สมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่ อ.สายบุรี  (2)
วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 1 และ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 5/2565 โดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการประชุม ณ สภ.สายบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 1 และ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 5/2565 โดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการประชุม ณ สภ.สายบุรี (19)
วันที่ 24 เม.ย 65 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
วันที่ 24 เม.ย 65 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ "มอบพวงหรีด" มารดา ร.ต.อ.สมพงศ์ มณีละเอียด สมาชิกสหกรณ์ฯ (ถึงแก่กรรม) ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดศุภนิมิต ( วัดนางโอ ) อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี (1)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงสอบถามปัญหาพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานสหกรณ์
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงสอบถามปัญหาพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานสหกรณ์ (16)
เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ฟังบรรยายหัวข้อ
เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ฟังบรรยายหัวข้อ "การวิเคราะห์งบการเงิน และ การบริหารความเสี่ยง (17)
วันที่ 15 พ.ค. 65 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ จ.ส.ต.อนุรักษ์ โประเทพ ผู้ช่วยเหรัญญิก เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด คุณพ่อเจื้อม เพ็ชรฉุย บิดาของ พ.ต.ต.วัธราวุฒิ เพ็ชรฉุย
วันที่ 15 พ.ค. 65 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ จ.ส.ต.อนุรักษ์ โประเทพ ผู้ช่วยเหรัญญิก เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด คุณพ่อเจื้อม เพ็ชรฉุย บิดาของ พ.ต.ต.วัธราวุฒิ เพ็ชรฉุย (2)
วันที่ 17 พ.ค. 65 รองประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว คุณแม่โสภา จุลวัจน์ มารดาของ จ.ส.ต.สิทธิญา สุจิต (ผบ.หมู่กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี)
วันที่ 17 พ.ค. 65 รองประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เป็นตัวแทน มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว คุณแม่โสภา จุลวัจน์ มารดาของ จ.ส.ต.สิทธิญา สุจิต (ผบ.หมู่กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี)  (1)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ การบริหารทางการเงิน แก่สมาชิกใหม่" (44)
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว คุณแม่พรรณี ภูชงค์
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว คุณแม่พรรณี ภูชงค์ (1)
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในนามของสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ พร้อมเป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในนามของสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ พร้อมเป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ (2)
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (บุตรสมาชิกเสียชีวิต)
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (บุตรสมาชิกเสียชีวิต) (1)
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม กรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการของ ส.ต.อ.ธีรยุทธ พลสังข์
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม กรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการของ ส.ต.อ.ธีรยุทธ พลสังข์  (2)
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 2 และ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 7/2565
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มีการประชุมสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 2 และ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 7/2565 (10)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว คุณพ่อกุศล ธรรมสโร บิดา ของ จ.ส.ต.วัฒนา ธรรมสโร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว คุณพ่อกุศล ธรรมสโร บิดา ของ จ.ส.ต.วัฒนา ธรรมสโร (1)
วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วิชาญชัย แก้วบัวทอง กรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว คุณพ่อสินธุ์ รังทอง
วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วิชาญชัย แก้วบัวทอง กรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว คุณพ่อสินธุ์ รังทอง (1)
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเวียง ทองท่า บิดาของ พ.ต.ต.จิรวัฒน์ ทองท่า
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเวียง ทองท่า บิดาของ พ.ต.ต.จิรวัฒน์ ทองท่า (1)
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมให้กับกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ในหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมให้กับกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ในหลักสูตร " ความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี การอ่านงบทดลอง งบการเงิน " โดยมี ดวงรัตน์ เพชรแก้ว นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากร (6)
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พร้อมร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ "คุณแม่รวย ประทุมทอง" (1)
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาในการบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ ตลอดถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านการบริหารภายในสหกรณ์ โดยมี ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาในการบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ ตลอดถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านการบริหารภายในสหกรณ์ โดยมี ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร (1)
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน “สหกรณ์คัพ ครึ่งศตวรรษ ครั้งที่ 1” ณ สนามหญ้าเทียม วิคทรี่ สเตเดียม โดยมีตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 19 สังกัด รวม 19 ทีม ซึ่งได้รับเกียรติจาก
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน “สหกรณ์คัพ ครึ่งศตวรรษ ครั้งที่ 1” ณ สนามหญ้าเทียม วิคทรี่ สเตเดียม โดยมีตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 19 สังกัด รวม 19 ทีม ซึ่งได้รับเกียรติจาก  (44)
วันที่ 1 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 1 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
วันที่ 4 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
วันที่ 4 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี (9)
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในนามของสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในนามของสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ (2)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก่ครอบครัวของ
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก่ครอบครัวของ "ส.ต.อ. ภานุพงศ์ แก้วทอง" (1)
วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นตัวแทนมอบพวงหรีด และเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นตัวแทนมอบพวงหรีด และเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด " คุณแม่มะลิ คล้ายหนู " (1)
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ ด.ต.เอกชัย เจียรนัย ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ มอบพวงหรีด และเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ และ ด.ต.เอกชัย เจียรนัย ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ มอบพวงหรีด และเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (1)
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด จัดพิธีทําบุญครบรอบ 57 ปีสหกรณ์ฯ และทำพิธีละหมาดฮายัตในทางศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการประจําปี 2565 ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด จัดพิธีทําบุญครบรอบ 57 ปีสหกรณ์ฯ และทำพิธีละหมาดฮายัตในทางศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการประจําปี 2565 ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด (18)
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวนำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นายศุภชัย ศักดิ์แก้ว
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวนำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ นายศุภชัย ศักดิ์แก้ว (2)
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ทิพย์พินิจ กรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการของ ส.ต.ต.ซอฟรอน จุลนิติกุล ผบ.หมู่ (นปพ.)
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ทิพย์พินิจ กรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมอาการของ ส.ต.ต.ซอฟรอน จุลนิติกุล ผบ.หมู่ (นปพ.) (1)
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ นำพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจ และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว แก่ครอบครัวของ
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ นำพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจ และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว แก่ครอบครัวของ (1)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวดหรีดเคารพศพ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวดหรีดเคารพศพ (1)
ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว
ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว (2)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (85)
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบกระเช้าเยี่ยมอาการของ จ.ส.ต.อนุชา ยามาสา
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงนวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด มอบกระเช้าเยี่ยมอาการของ จ.ส.ต.อนุชา ยามาสา (1)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองศรี สุขกาญจนะ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองศรี สุขกาญจนะ (2)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก (1)
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้แทนสมาชิก" เพื่อให้สมาชิกใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ แนวคิด การบริหารงานสหกรณ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงิน (9)
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมาย พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก คุณพ่อพันธ์ อนิสงค์
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมาย พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก คุณพ่อพันธ์ อนิสงค์ (2)
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย พ.ต.ท.กรกฤษ เกาะยอ คณะกรรมการดำเนินการ ฯ  ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย พ.ต.ท.กรกฤษ เกาะยอ คณะกรรมการดำเนินการ ฯ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ (1)
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมาย ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก คุณแม่เวิน ขาวสังข์
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการ มอบหมาย ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก คุณแม่เวิน ขาวสังข์  (2)
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการ และ ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม กรรมการดำเนินการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาญชัย ม่วงไหม รองประธานกรรมการ และ ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม กรรมการดำเนินการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา  (1)
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม คณะกรรมการดำเนินการ ฯ และกรรมการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ด.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ไหมชุม คณะกรรมการดำเนินการ ฯ และกรรมการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ (1)
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ร้อยตำรวจเอกหญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการดำเนินการ ฯ และกรรมการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสแล
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. ร.ต.อ. ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ร้อยตำรวจเอกหญิง นวลศิริ ชูแสวง รองประธานกรรมการดำเนินการ ฯ และกรรมการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสแล (1)
วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ร.ต.อ.กิจเกษม แก่นแก้ว พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ฯ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ร.ต.อ.กิจเกษม แก่นแก้ว พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ฯ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด (2)
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ด.ต.หญิง เยาวลักษณ์ ไหมชุม และ ด.ต.สมพร ป่านแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ ฯร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ด.ต.หญิง เยาวลักษณ์ ไหมชุม และ ด.ต.สมพร ป่านแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ ฯร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร (1)
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566  เวลา 13.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการดำเนินการ ฯ มอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมาย ด.ต.ดุรงค์กร เอียดแก้ว กรรมการดำเนินการ ฯ มอบเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกฯ (1)