เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดทำการ

       ด้วยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้กำหนดจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561" เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" รวมถึงแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักและทราบโดยทั่วกันว่า ระบบสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ โรงแรม ซีเอสปัตตานี นั้น

       สหกรณ์ฯ ประกาศหยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จึงออกประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน