เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ประกาศ ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

        สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จัดให้มีการมอบทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดีเด่น และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังเอกสารแนบ