เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา

      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประเภท 1 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีการสอบคัดเลือก 

      อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13, 14, 15 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ชุดที่ 53 ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ดังเอกสารแนบ

      รับสมัครระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561 ในระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ณ ที่ทำการสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด