เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

แสดง # 
# ชื่อ
251 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
252 ประกาศ ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
253 การรับเงินกู้เป็นเงินสด
254 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
255 ให้สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกัน มาพิมพ์ลายมือในการทำสัญญาเงินกู้ทุกครั้งที่สหกรณ์ฯ
256 ให้สมาชิกที่มายื่นเอกสารการกู้และรับเงินกู้ แสดงตัวตนแนบสำเนาบัตรประจำตัวทุกครั้ง
257 การจัดหลักประกันเงินกู้ กรณีผู้ค้ำประกัน ตาย ย้าย ลาออก และผู้กู้ถูกออกจากราชการ ให้ผู้กู้หาผู้ค้ำประกันรายใหม่มาค้ำประกันแทน
258 สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

หน้า 26 จาก 26